Kinderen en sport, goed of slecht voor de groei

Wanneer we terugkijken, laten we zeggen zo'n 40 tot 50 jaar, bestond sport - lichaamsbeweging bij kinderen en jongeren uit een mix van sporten zonder enige samenhang en veelal zonder gediplomeerd toezicht. En werd er al in verenigingsverband aan sport gedaan,

dan was er zeker geen structureel ontwikkelingsplan waarbij groei - lichamelijke ontwikkeling voorop stond. In de meeste gevallen bestond lichaamsbeweging bij kinderen overigens uit:

Wanneer kinderen in deze tijd buiten spelen, een fysieke activiteit ondernemen zoals sporten, zijn we er heel blij mee. En dit terwijl nog geen halve eeuw geleden we onze jeugd voornamelijk buiten in beweging doorbrachten.

De keuze van één enkele sport

Rcsohain.be kinderen en sport eenzijdige sport beoefeningWanneer kinderen tegenwoordig gaan sporten, kiezen ze steeds vaker voor één specifieke sport en besteden daar al hun tijd aan. Er is niet, net als in vroeger tijden, beweging buiten deze sport om. Kinderen zouden volgens onderzoek meer dan een uur per dag lichaamsbeweging moeten hebben, echter slechts een heel kleine minderheid komt hieraan. We gaan er, vaak ten onrechte, vanuit dat de twee keer, soms drie keer per week gestructureerd sporten bij de vereniging genoeg lichaamsbeweging is voor een kind in de groei. Bijkomend nadeel van deze éénzijdige sportbeoefening is dat kinderen proberen uit te munten in deze tak van sport en dus hun lichaam maar ook hun geest éénzijdig ontwikkelen. Onderzoekers zijn dieper ingegaan op dit fenomeen en zijn tot de conclusie gekomen dat we voorzichtig moeten omgaan met deze ontwikkeling.

Kinderen en sport, de risico's van een éénzijdige keuze

Wanneer kinderen eenzijdig sport beoefenen kunnen hier op verschillende gebieden negatieve gevolgen naar boven komen. Op lichamelijk vlak bestaat het risico dat er, door de grotere belasting van de ene spiergroep ten opzichte van de andere, meer blessures ontstaan en er een zogenaamde scheefgroei ontstaat in de lichamelijke ontwikkeling. Denk hierbij eens aan de ontwikkeling van de arm- en rugspieren bij degenen die uitsluitend kogelstoten trainen. Of de ontwikkeling van de benen bij wielrenners. 

Rcsohain.be kinderen en sport afhankelijkheidHet intensief beoefenen van een specifieke sport, de wil en wens om dan steeds beter te worden kan ook een negatief effect hebben op het geestelijk welzijn van het kind. Wanneer de gestelde doelen (zover kunnen springen wanneer je 12 jaar bent, zo snel kunnen lopen wanneer je 11 jaar bent, kampioen worden wanneer je 15 bent) niet gehaald worden, lopen competatief ingestelde kinderen een groter riscio op burn-out, stress en andere geestelijke ongemakken. Volgens Amerikaans onderzoek lijdt ook het sociale leven van fanatieke sporters onder deze, bijna dwangmatige vorm van sport beoefening. Er is minder tijd om relaties aan te gaan met andere kinderen en er ontstaat een afhankelijkheid van een bepaald aantal volwassenen.

Conclusie: kinderen en sport en groei

Sommige onderzoeken laten zien dat intensief sporten risico's met zich mee brengen voor het groeiproces van kinderen. Ook ouders van kinderen die fanatiek sporten uiten soms de vrees dat intensieve, plaatselijke spierversterking door eenzijdige sportbeoefening de lengtegroei van de kinderen zou afremmen. 

Dit is echter vals alarm. Medische onderzoeken en testen laten zien dat onze spieren, vooral in de groei, opmerkelijk elastisch zijn in tegenstelling tot onze botten. De spieren van kinderen rekken uit naarmate de belasting. Hiermee hebben de onderzoekers aan kunnen tonen dat te krachtige spieren de groei van botten tegen zouden kunnen houden. Wanneer het bot groeit, is zelfs de getrainde spier niet in staat om deze groei tegen te houden. Wat ze wel hebben gevonden is dat het mentale aspect een veel grotere invloed heeft op lichamelijke groei dan tot op heden werd verondersteld. Stress als gevolg van negatieve sportprestaties kunnen hormonale verstoringen veroorzaken die op hun beurt de groei kunnen vertragen of zelfs stopzetten. 

Tot slot, groei en kinderen en sport hebben wel degelijk met elkaar te maken maar niet op de manier zoals het grote publiek verondersteld. Groei wordt niet tegen gehouden door sterke spieren maar heeft veelal andere oorzaken. Wel is vast komen te staan dat kinderen die fanatiek sport beoefenen, door het zwaarder belasten van het skelet, sterkere botten krijgen. En dat is iets (dit heet calciumfixatie) waar je tientallen jaren later nog steeds plezier van hebt. Je wint door sportbeoefening misschien niet aan lengte maar zeker wel aan botdichtheid, dat staat vast.